Hur du monterar

Monteringsansvisning

Dessa verktyg behövs för att montera Balconella Due:
Borrmaskin
Vattenpass
Skruvmejsel

Balconella Due levereras med ett regnskydd.

Balconella Due levereras med följande monteringsdetaljer:
3 st. vinkeljärn
2 st. skenor

Balconella Due levereras med följande infästningsdetaljer:
6 st. buntband
4 st. låssprintar
6 st. låsdetaljer för skenorna

Montera först de två vinkeljärnen i den första ändan av den ena skenan genom att skjuta in skenan i spåren på vinkeljärnen. Montera därefter det tredje vinkeljärnet i den andra ändan av skenan på samma sätt. Montera slutligen de tre vinkeljärnen även på den andra skenan, genom att skjuta in skenan i spåren på vinkeljärnen.

Ställ fästramen mot balkongräcket och sprid ut vinkeljärnen så att de passar mot balkongräcket. Säkerställ att skenorna är vågräta och att vinkeljärnen är lodräta med hjälp av ett vattenpass. Använd de 6 st. medföljande buntbanden för att fästa de tre vinkeljärnen temporärt mot balkongräcket. Fäst de tre vinkeljärnen permanent mot balkongräcket genom att skruva fast dem med en skruvmejsel. Det kan vara nödvändigt att först borra hål i balkongräcket för skruvarna med en borrmaskin.

 

Använd de medföljande 6 st. låsdetaljerna för skenorna för att fixera skenorna, genom att föra in låsdetaljen uppifrån och dra fast skruven
med en skruvmejsel, när vinkeljärn och skenor befinner sig i rätt positioner. Skjut in parasollramen genom att föra in hjulen i både den övre och den undre skenan, när vinkeljärnen och skenorna är permanent monterade. Stoppa i de 4 st. medföljande låssprintarna i hålen i ändarna av både den övre och den nedre skenan, för att säkerställa att parasollet inte glider ut ur skenorna.

Avlägsna kardborrbandet som håller ihop parasollet och dra isär de två långa rören i parasollramen så att parasollet vecklas ut. För ner de två övre korta rören i parasollramen mot den övre skenan i fästramen. För in stoppskruven i skenans spår, när den har kommit ner i nivå med spåret i den övre skenan i fästramen.

Balconella Due är nu färdigmonterad på balkongräcket. Parasollet kan lutas mer eller mindre beroende på hur mycket skugga man vill ha på balkongen. Lyft de två låsrören och luta parasollet till en av tre möjliga positioner. Var försiktig vid lutning av parasollet, eftersom det finns en risk för att klämma sig.

 

balkong parasoll

Automatiskt hämtade uppgifter
Vänligen välj korrekta uppgifter från listan.